AVÍS LEGAL

AD BOSCH RECANVIS, S.L.
Carretera N-II, km 711, – 17458 Fornells de la Selva (Girona)
WEB: Avís legal
LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
AD BOSCH RECANVIS, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris
el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de
11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com
informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora
d’aplicació.

AD BOSCH RECANVIS, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al
lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions,
entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de AD BOSCH RECANVIS, S.L..

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: adbosch.com
Nom comercial: AD BOSCH
Denominació social: AD BOSCH RECANVIS, S.L.
NIF: B55090450
Domicili social: Carretera N-II, km 711, – 17458 Fornells de la Selva (Girona)
Telèfon: 972 181 800
E-mail: informacio@adbosch.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Girona, en el Volum 28031, Foli 92, Full GI50822

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si
és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es
troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els
registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació,
distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen
als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués
suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a què tercers puguin redirigir
directament, als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’adbosch.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial,
no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els
mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual
o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic
informacio@adbosch.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc
web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de
qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al
correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb
l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes
cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les
mateixes.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat
per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que
s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense
haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit,
controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però
beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de
l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la
seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta
informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no
pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap
tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol
contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la
retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el
contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no
limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a
tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE.

 

No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris,                                                                  autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts
que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre
públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible
d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte
funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat
que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals,
vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per
l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a
Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que
permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que
permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web,
l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així
com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.