972 18 18 00 informacio@adbosch.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:
AD BOSCH RECANVIS, S.L.
NIF: B55090450
Domicili: Carretera N-II, km 711 – 17458, Fornells de la Selva (Girona)
Direcció de correu electrònic: informacio@adbosch.com
Web: adbosch.com
Telèfon: 972 181 800
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, en el Volum 28031, Foli 92, Full GI50822

En AD BOSCH RECANVIS, S.L., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la
amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.
La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen
o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte
recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.,
així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.
La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas
de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD
2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:
Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem
les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que
realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant
el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.
La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella
d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en
qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Enviar butlletins i newletters sobre productes de AD BOSCH RECANVIS, S.L.

Sota el consentiment de l’usuari recollim i
tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les
conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei
amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat a la web. Aquests comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress. Les dades facilitades les conservarem mente l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al registrar-se a través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la seva experiència en navegar per la web.

Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu
consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima
de 3 anys.
La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en
acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes.

Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment
que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o a aquelles empreses del
grup per a fins administratius i gestió interna i aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins
de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en
països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del
tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o
qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la
transferència internacional de dades.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna
modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a AD BOSCH RECANVIS, S.L., garanteix que ha obtingut
aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la
informació facilitada és exacta i veraç.
Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la
casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres Carretera N-II, km 711, – 17458 Fornells de la Selva (Girona). Email: informacio@adbosch.com
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a
www.aepd.es.

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant
prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en
qualsevol cas dirigir-se a AD BOSCH RECANVIS, S.L. per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que
desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es
regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de
la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que
vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el
dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web.
Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari
o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a
reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de
navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Data d’Actualització: 16/06/2022