Després de la publicació en 2010 del Reglament Europeu 461/2010, tots els usuaris tenen la llibertat per poder decidir on reparar el seu cotxe sense risc de perdre la garantia d’un vehicle nou al realitzar manteniments fora del concessionari o els serveis oficials de la marca.

Com tampoc es perd la garantia al realitzar qualsevol reparació durant aquest període fora dels tallers de la marca. Només les reparacions per defecte de fabricació s’han de fer on indiqui el fabricant del vehicle.

I què succeeix amb les garanties expandides? A no ser que el manteniment hagi estat pagat amb antelació, l’usuari podrà seguir decidint on portar el seu vehicle a reparar.

Esperem que t’hagi servit aquesta informació i gaudeixis de total llibertat de portar el teu cotxe al teu taller de confiança!